Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

PARAFIA LIPIANY
Nota historyczna

WSPÓLNOTA NIEUSTAJĄCEGO
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Czytania na dziś

KAMERA NA ŻYWO
MSZA ŚWIĘTA
JASNA GÓRA

INFORMACJE
OGŁOSZENIA
INTENCJE
NOWE ORGANY
MŁODZI
ZAPOWIEDZI
FILIA
SKRZYNKA

KONTAKT
KANCELARIA

KAPŁANI PRACUJĄCY
W NASZEJ PARAFII
Ks.Kan. Dziekan
Ks. Wikariusz
KAPŁANI
LAT UBIEGŁYCH

ODESZLI DO PANA
Ks.Jan Szczepańczyk
Ks. Eugeniusz Kawa
Ks. Paweł Karhanek
Ks. Józef Król

ZMARLI PARAFIANIE
w 2014r.
w 2013r.
w 2012r.
w 2011r.
w 2010 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
Foto-Video

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
PYTANIA
IMIONA DLA BIERZMOWANYCH

KODEKS
Prawo kanoniczne

PRASA KATOLICKA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ NIEDZIELNY
MATEUSZ
MŁODZI TEJ ZIEMI
TATO.NET

CZYTELNIA
PISMO ŚWIĘTE
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

MEDIA KATOLICKIE
TV TRWAM
SANKTUARIA.
JASNA GÓRA
NIEPOKALANÓW
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
LICHEŃ

MINISTRANCI
Kandydaci
Abc - ministranta
GALERIA
Ostatnie Artykuły
SAKRAMENT NAMASZCZEN...
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
SAKRAMENT EUCHARYSTII
SAKRAMENT CHRZTU ŚWI...
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Iz 22,19-23 Klucz domu Dawidowego
Rz 11,33-36 Hymn na cześć mądrości Bożej
Mt 16,13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego


Słowem, które niby nić przewija się przez dzisiejsze czytania, jest „klucz” – synonim władzy. Proroctwo Izajasza opowie, że niewierny zarządca Szebna zostanie zdjęty z urzędu, a władza będzie przekazana Eliakimowi. Te dwie postacie są symbolami – pierwsza ludzkiej pychy, a druga wierności. Przyrzeczenie dane Eliakimowi zrealizowało się w pełni dopiero w osobie Jezusa. To Chrystus jest owym „kluczem”, który nadaje sens historii, pokonawszy bramy śmierci. Dzięki zaś zwycięstwu nad złem Chrystus ma też moc przekazać swoją władzę wiernym swoim sługom, aby nadal urzeczywistniali sprawy Królestwa Bożego. Pozwólmy dziś słowu Bożemu otworzyć w nas to, co jest zamknięte przez grzech.


24.08.2014 - Ks. Andrzej Hulka.
24.08.2014 - Ks. dr Franciszek Szydłowski.
24.08.2014 - Ks. Krzysztof Rostkowski.
 
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!

15 sierpnia nasza parafia obchodziła święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji, a także z okazji 755 lat Lipian Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” po raz trzeci przygotowało wspólnie z gminą Lipiany i parafią festyn odpustowy. Po mszy świętej lipianianie licznie przybyli na rynek, by  uczestniczyć we wspólnej zabawie, z której dochód w całości przeznaczono  na remont kościoła. „III Biesiadę na Rynku” otworzyli proboszcz naszej parafii ks. F. Szydłowski i burmistrz Lipian K. Boguszewski. Towarzyszyli im klerycy Paweł Kuchnicki i Mariusz Wróblewski. Niezwykłym gościem biesiady był ks. prefekt Grzegorz Gruszka, który wygłosił przejmujące kazanie podczas mszy odpustowej.

Dodał:  Admin dnia 20 sierpień 2014         Czytaj więcej · 39 Czytań · Drukuj
 
 
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKUSłowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przed rozpoczęciem obozu stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – do odczytania w niedzielę, 13 lipca br., we wszystkich parafiach Archidiecezji.

Drodzy Bracia Kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.


Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje życiodajną siłę ziarna Bożego Słowa. Ukazuje także przeszkody, jakie to Słowo napotyka, zanim przyniesie plon w ludzkim sercu. Obfity plon wydaje tylko człowiek, którego serce jest jak żyzna i dobrze uprawiona rola. Taki człowiek słucha Słowa i właściwie je rozumie. Jest wytrwały i cierpliwy na drodze Słowa a jednocześnie odrzuca propozycje, które są jak duchowy chwast, czyli nie prowadzą do zbawienia. Przypowieść ewangeliczna ukazuje strategię też Bożego działania, która godzi się z tym, iż wiele ziaren nie wyda plonu z powodu słabości ludzkich serc. Bóg jednak cierpliwie czeka na ludzi otwartych na Boże Słowo. Tacy ludzie są Bożym plonem.


Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014         Czytaj więcej · 55 Czytań · Drukuj
 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Pwt 8,2-3.14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

1 Kor 10,16-17 Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

J 6,51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojemW Księdze Powtórzonego Prawa czytamy dziś mowę Mojżesza, w której daje interpretację wędrówki Izraela do Ziemi Kanaan. Otóż doświadczenie pustyni miało wymiar pedagogiczny. Izrael z jednej strony doznawał ciągłej opieki ze strony Jahwe, a z drugiej przeżywał różnorakie braki. I właśnie niezaspokojenie często fundamentalnych potrzeb, miało pobudzić Naród Wybrany do zwrócenia się jedynie ku Bogu. Ta Boska pedagogia była konieczna, aby 16 wieków później Chrystus mógł nazwać swoje Ciało prawdziwym pokarmem, a swoją Krew prawdziwym napojem, który zaspokaja wszelkie ludzkie potrzeby. Nie jest to łatwa prawda do przyjęcia.
Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, aby móc lepiej zrozumieć tę Boską logikę miłości.Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIIIDodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Na tropie „Pasji”
Odwiedziny w seminariumTuż po swoim występie w Niedzielę Palmową młodzi aktorzy z Lipian (A. Szmidt, A. Śnieć, W. Binkowska, O. Sobieraj, A. Tomczak, A. Drozdowska, I. Sulżyc, Ł. Drozdowski, M. Kaniewski, J. Głownia, W. Wereśniak, Ł. Ciszewski) wraz z opiekunami (A. Binkowską, I. Drozdowską, B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) udali się do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez kleryków. Bardzo serdecznie przywitali nas kandydaci na księży z parafii lipiańskiej - M. Wróblewski i P. Kuchnicki. Oprowadzili nas po wspaniałym gmachu swojej uczelni, pokazując najciekawsze miejsca i opowiadając o ich historii. Następnie w miejscowym kościele, jako widzowie, uczestniczyliśmy w „Pasji”. Występowali w niej także klerycy z Lipian. Bardzo nam się podobało to misterium, ponieważ przeżyliśmy wiele wrażeń. Na zakończenie wysłuchaliśmy ciepłych słów, wygłoszonych przez Abp. Andrzeja Dzięgę, na temat widowiska i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Otrzymaliśmy od Ojca naszej diecezji błogosławieństwo na Wielki Tydzień i świąteczny czas .
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Markowi Polaszczykowi za zaspnsorowanie wyjazdu.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 166 Czytań · Drukuj
 
 
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…”
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…&Młodzi ludzie, a już mistrzowie! W Niedzielę Palmową, 13.04.2014 r. w Lipianach, w kościele parafialnym młodzież Zespołu Szkół i służba liturgiczna pod kierunkiem opiekunów (G. Tomczak, R. Drozdowskiej B. Kaniewskiej. B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) przedstawiła misterium osnute na motywach Męki Pańskiej. Swą wspaniałą grą młodzi artyści wywołali niezwykłe przeżycia wśród licznie przybyłych mieszkańców naszego miasteczka. Na niejednej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia, a to najwspanialsza nagroda dla twórców spektaklu. Trudno przelać na kartę papieru niezapomnianą atmosferę, jaką stworzyli: W. Wereśniak (Jezus), I. Sulżyc (szatan), A. Szmidt (Maria); W. Binkowska, A. Pietrzak. O. Sobieraj ( panny przygotowujące wieczerzę), D. Rutkowski (gospodarz); Ł. Ciszewski (Piłat), J. Głownia (arcykapłan), M Sidor (oskarżyciel); N. Boguszewski, F Łukowski, J.Sobania, Ł. Drozdowski (apostołowie), M. Sawa, A. Drozdowska, A. Śnieć, A. Tomczak, W. Bednarz (postaci towarzyszące Jezusowi podczas drogi krzyżowej); B. Szondelmajer, M. Kaniewski (żołnierze); Ż. Woroniec (postać z XXIw.). Pieśni wielkopostne w mistrzowskim wykonaniu M. Malanowskiej (wokal) i ks. R. Żołnierzów (akompaniament na gitarze i wokal) w pełni ukazały tragizm ostatniej drogi Jezusa i rozpacz jego najbliższych.
Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury (A. Chromemu), Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (M. Dębecka, J. Kowalczyk), uczniowi ZS - D. Rakowi, nauczycielom ZS w Lipianach (J. Sulżyc, J. Krężel), D. Szopie (naszemu organiście), J. Kuchnickiemu (kościelnemu), A. Kowalskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej (Z. Ziajce) za pomoc w przygotowaniu misterium.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 179 Czytań · Drukuj
 
 
Dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNĘ Rekolekcje , które odbyły się w Lipianach w wersji dla szkół i dorosłych jako myśl przewodnią miały

nie tylko przygotowanie do przeżycia Wielkiego Tygodnia, a w nim szczególnie Triduum Paschalnego i Wielkanocy,

ale też do kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawłą II.

Oprócz tego w wymiarze dla dzieci głównymi myślami przewodnimi była obecność Pana Boga i Jego wszechmoc, a dla młodzieży tematem wiodącym było wchodzenia w dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II

Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014 · Drukuj
 
 
KONCERT KOLĘD - "MUZYCZNE EMOCJE"
KONCERT KOLĘD -  "MUZYCZNE  EMOCJE"W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego kończymy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach, dlatego też dzisiaj o godz. 19:00 w naszym kościele odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu: "Muzyczne emocje" w którym zagrali:
vocal - Izabela Kociuba
gitary akustyczne - Maciej Żołnierzów
gitara solowa - Ks. Robert Żołnierzów
gitary basowe - Ks. Michał Barański
instrumenty klawiszowe - Grzegorz Jurkiewicz
perkusja - Ks. Andrzej Moskwa
To szczególny i ostatni w tym roku liturgicznym wieczór modlitwy, medytacji, skupienia się i zatrzymania raz jeszcze nad tajemnicą Narodzenie Pana Jezusa.
Dodał:  Admin dnia 04 luty 2014         Czytaj więcej · 396 Czytań · Drukuj
 
 
BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2014 ROKU
1. W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, życzenia życia pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć.Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju. Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy swego powołania powinna „zarazić" świat swą miłością.

Dodał:  Admin dnia 03 styczeń 2014         Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 292 Czytań · Drukuj
 
 
Ach witaj Zbawco, z dawna żądany
Ach witaj Zbawco, z dawna żądany„Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego Nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną codzienność.
Dodał:  Admin dnia 03 styczeń 2014         0 Komentarzy · 228 Czytań · Drukuj
 
 
„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, dla Was kolędujemy!”
„Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, dla Was kolędujemy!”Tradycyjnie, jak co roku, przed uroczystą pasterką w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny lipiańska młodzież wraz z opiekunami przygotowała jasełka. Wzruszającą inscenizację, przedstawiającą narodziny Jezusa, podziwiali zarówno licznie przybyli mieszkańcy naszego miasteczka, jak i ich goście. Świąteczny, kolędowy nastrój towarzyszył wszystkim wiernym, którzy z zapartym tchem śledzili losy Świętej Rodziny. W postać Marii wcieliła się Aleksandra Szmidt. Zagrała swoją rolę bardzo przejmująco. Józefa, męża św. Panienki, brawurowo odegrał Wojciech Wereśniak. Widzów zaskoczyła wspaniałą kreacją Wiktoria Bednarz, która przeobraziła się w Jagusię, nieszczęśliwą sierotkę. Jej brata – pasterza Jaśka – przekonująco zagrał Łukasz Ciszewski. Niezwykłą atmosferę stworzyły anioły, które nie tylko ożywiały fabułę słowem mówionym, ale także popisały się wdzięcznymi ruchami podczas układów tanecznych. Starsze niebiańskie istoty zagrały: Weronika Binkowska, Oliwia Sobieraj, Agata Pietrzak, Olimpia Szmigiel, Aneta Tomczak. Natomiast młodsze aniołki to: Alicja Drozdowska, Karina Miszkiewicz, Weronika Pietrzak, Maja Sawa, Roksana Woźniak. Góralski wątek ciekawie zinterpretowali pasterze. Role młodych owczarzy kunsztownie odegrali: Natan Boguszewski, Łukasz Drozdowski, Filip Łukowski. Nie byłoby jasełek bez Trzech Króli. Dostojnych władców wymownie i ze sporym zaangażowaniem odtworzyli: Mateusz Kaniewski, Maciej Sidor i Ignacy Sulżyc. Nad oprawą muzyczną przedstawienia czuwał ksiądz Robert Żołnierzów, który (jak zwykle) w mistrzowskim stylu zagrał na gitarze. Wraz z Martą Malanowską wspaniale zaśpiewali wzruszające kolędy. Przepiękną scenerię spektaklu przygotowali: Renata Krężel, Tomasz Krężel i Józef Kuchnicki. Efekty akustyczne i świetlne były udziałem: Damiana Szopy, Dawida Raka, Roberta Drozdowskiego i Roberta Łukowskiego. Nad całością czuwały Beata Kaniewska i Bożena Kryśków przy dużym zaangażowaniu Iwony Drozdowskiej i Genowefy Tomczak.
Organizatorzy pragną także podziękować za pomoc w organizacji jasełek rodzicom młodych artystów oraz pracownikom Miejskiej i Gminnej Biblioteki i Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipianach.
Dodał:  Admin dnia 03 styczeń 2014         Czytaj więcej · 244 Czytań · Drukuj
 
Strona 1 z 8 1 2 3 4 > >>
MSZE ŚWIĘTE


NIEDZIELA

7:00
10:00
11:30
13:00 - Skrzynka
18:00
--------------------

DZIEŃ POWSZEDNI


7:00
18:00

MÓDL SIĘ ZA NAMI
K of C
Rycerze Kolumba w Polsce
P K F
KRONIKA PARAFIALNA
Kronika Parafialna 1945 - 1968
RADIO
URZĄD MIEJSKI
ZAKŁAD POGRZEBOWY
KSIĘGA GOŚCI

WEJŚCIE


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W LIPIANACH
* * *
e-mail

Koordynator strony e-mail

322,488 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie