Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

PARAFIA LIPIANY
Nota historyczna

WSPÓLNOTA NIEUSTAJĄCEGO
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Czytania na dziś

KAMERA NA ŻYWO
MSZA ŚWIĘTA
JASNA GÓRA
Patron dnia
INFORMACJE
OGŁOSZENIA
INTENCJE
NOWE ORGANY
MŁODZI
ZAPOWIEDZI
FILIA
SKRZYNKA

KONTAKT
KANCELARIA

KAPŁANI PRACUJĄCY
W NASZEJ PARAFII
Ks.Kan. Dziekan
Ks. Wikariusz
KAPŁANI
LAT UBIEGŁYCH

ODESZLI DO PANA
Ks.Jan Szczepańczyk
Ks. Eugeniusz Kawa
Ks. Paweł Karhanek
Ks. Józef Król

ZMARLI PARAFIANIE
w 2014r.
w 2013r.
w 2012r.
w 2011r.
w 2010 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
Foto-Video

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
PYTANIA
IMIONA DLA BIERZMOWANYCH

KODEKS
Prawo kanoniczne

PRASA KATOLICKA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ NIEDZIELNY
MATEUSZ
MŁODZI TEJ ZIEMI
TATO.NET

CZYTELNIA
PISMO ŚWIĘTE
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

MEDIA KATOLICKIE
TV TRWAM
SANKTUARIA.
JASNA GÓRA
NIEPOKALANÓW
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
LICHEŃ

MINISTRANCI
Kandydaci
Abc - ministranta
GALERIA
Ostatnie Artykuły
SAKRAMENT NAMASZCZEN...
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
SAKRAMENT EUCHARYSTII
SAKRAMENT CHRZTU ŚWI...
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jr 31,31-34 - Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 - Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 - Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity


Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.


ŚWIĘCENIA BISKUPIE KS. PROF. HENRYKA WEJMANA.
 
„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”
List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!


Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5,1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12,1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą jest człowiek, który dzięki pracy nad sobą, przynosi dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga dary. A Bogu zależy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1,27), nieustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym własnym wysiłkiem, żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci.
Dodał:  Admin dnia 05 październik 2014         Czytaj więcej · 154 Czytań · Drukuj
 
 
Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania
ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XLVIII ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Drodzy Bracia i Siostry!Żyjemy dziś w świecie, który staje się coraz «mniejszy» i gdzie, w związku z tym, jak się wydaje, zbliżanie się osób do siebie powinno być łatwiejsze. Rozwój transportu i technologii przekazu zbliża nas do siebie, łącząc coraz bardziej,
a globalizacja powoduje, że jesteśmy współzależni. Jednakże w łonie ludzkości utrzymują się podziały, niekiedy bardzo wyraźne. Na poziomie globalnym widzimy skandaliczną przepaść między luksusem, w jakim żyją najbogatsi, a nędzą najuboższych. Często wystarczy przejść się ulicami miasta, by zobaczyć kontrast między ludźmi żyjącymi na chodnikach i rzęsiście oświetlonymi wystawami sklepów. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że już nas to nie uderza. Świat cierpi na różnorodne formy wyłączenia, marginalizacji i ubóstwa; jak też
z powodu konfliktów, w których mieszają się ze sobą przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i, niestety, również religijne.


Dodał:  Admin dnia 21 wrzesień 2014         Czytaj więcej · 168 Czytań · Drukuj
 
 
Wychowywać do prawdy
List Pasterski Episkopatu Polski
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku. Przeznaczony do odczytania w niedzielę, 7 września 2014 r.


Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!


Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.


Dodał:  Admin dnia 18 wrzesień 2014         Czytaj więcej · 180 Czytań · Drukuj
 
 
BRACTWO MAŁYCH STÓPEK
BRACTWO MAŁYCH STÓPEK
W dzisiejszą XXII Niedzielę w ciągu roku, w naszej wspólnocie parafialnej,
gościliśmy Ks. mgr Tomasza Kancelarczyka - założyciela "Bractwa Małych Stópek"

Ks. Tomasz wprowadził nas w działalność - "Bractwa Małych Stópek".

Wysłuchajmy z uwagą.Dodał:  Admin dnia 31 sierpień 2014 · Drukuj
 
 
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!

15 sierpnia nasza parafia obchodziła święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji, a także z okazji 755 lat Lipian Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” po raz trzeci przygotowało wspólnie z gminą Lipiany i parafią festyn odpustowy. Po mszy świętej lipianianie licznie przybyli na rynek, by  uczestniczyć we wspólnej zabawie, z której dochód w całości przeznaczono  na remont kościoła. „III Biesiadę na Rynku” otworzyli proboszcz naszej parafii ks. F. Szydłowski i burmistrz Lipian K. Boguszewski. Towarzyszyli im klerycy Paweł Kuchnicki i Mariusz Wróblewski. Niezwykłym gościem biesiady był ks. prefekt Grzegorz Gruszka, który wygłosił przejmujące kazanie podczas mszy odpustowej.

Dodał:  Admin dnia 20 sierpień 2014         Czytaj więcej · 278 Czytań · Drukuj
 
 
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKUSłowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przed rozpoczęciem obozu stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – do odczytania w niedzielę, 13 lipca br., we wszystkich parafiach Archidiecezji.

Drodzy Bracia Kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.


Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje życiodajną siłę ziarna Bożego Słowa. Ukazuje także przeszkody, jakie to Słowo napotyka, zanim przyniesie plon w ludzkim sercu. Obfity plon wydaje tylko człowiek, którego serce jest jak żyzna i dobrze uprawiona rola. Taki człowiek słucha Słowa i właściwie je rozumie. Jest wytrwały i cierpliwy na drodze Słowa a jednocześnie odrzuca propozycje, które są jak duchowy chwast, czyli nie prowadzą do zbawienia. Przypowieść ewangeliczna ukazuje strategię też Bożego działania, która godzi się z tym, iż wiele ziaren nie wyda plonu z powodu słabości ludzkich serc. Bóg jednak cierpliwie czeka na ludzi otwartych na Boże Słowo. Tacy ludzie są Bożym plonem.


Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014         Czytaj więcej · 242 Czytań · Drukuj
 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Pwt 8,2-3.14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

1 Kor 10,16-17 Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

J 6,51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojemW Księdze Powtórzonego Prawa czytamy dziś mowę Mojżesza, w której daje interpretację wędrówki Izraela do Ziemi Kanaan. Otóż doświadczenie pustyni miało wymiar pedagogiczny. Izrael z jednej strony doznawał ciągłej opieki ze strony Jahwe, a z drugiej przeżywał różnorakie braki. I właśnie niezaspokojenie często fundamentalnych potrzeb, miało pobudzić Naród Wybrany do zwrócenia się jedynie ku Bogu. Ta Boska pedagogia była konieczna, aby 16 wieków później Chrystus mógł nazwać swoje Ciało prawdziwym pokarmem, a swoją Krew prawdziwym napojem, który zaspokaja wszelkie ludzkie potrzeby. Nie jest to łatwa prawda do przyjęcia.
Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, aby móc lepiej zrozumieć tę Boską logikę miłości.Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIIIDodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Na tropie „Pasji”
Odwiedziny w seminariumTuż po swoim występie w Niedzielę Palmową młodzi aktorzy z Lipian (A. Szmidt, A. Śnieć, W. Binkowska, O. Sobieraj, A. Tomczak, A. Drozdowska, I. Sulżyc, Ł. Drozdowski, M. Kaniewski, J. Głownia, W. Wereśniak, Ł. Ciszewski) wraz z opiekunami (A. Binkowską, I. Drozdowską, B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) udali się do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez kleryków. Bardzo serdecznie przywitali nas kandydaci na księży z parafii lipiańskiej - M. Wróblewski i P. Kuchnicki. Oprowadzili nas po wspaniałym gmachu swojej uczelni, pokazując najciekawsze miejsca i opowiadając o ich historii. Następnie w miejscowym kościele, jako widzowie, uczestniczyliśmy w „Pasji”. Występowali w niej także klerycy z Lipian. Bardzo nam się podobało to misterium, ponieważ przeżyliśmy wiele wrażeń. Na zakończenie wysłuchaliśmy ciepłych słów, wygłoszonych przez Abp. Andrzeja Dzięgę, na temat widowiska i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Otrzymaliśmy od Ojca naszej diecezji błogosławieństwo na Wielki Tydzień i świąteczny czas .
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Markowi Polaszczykowi za zaspnsorowanie wyjazdu.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 344 Czytań · Drukuj
 
 
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…”
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…&Młodzi ludzie, a już mistrzowie! W Niedzielę Palmową, 13.04.2014 r. w Lipianach, w kościele parafialnym młodzież Zespołu Szkół i służba liturgiczna pod kierunkiem opiekunów (G. Tomczak, R. Drozdowskiej B. Kaniewskiej. B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) przedstawiła misterium osnute na motywach Męki Pańskiej. Swą wspaniałą grą młodzi artyści wywołali niezwykłe przeżycia wśród licznie przybyłych mieszkańców naszego miasteczka. Na niejednej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia, a to najwspanialsza nagroda dla twórców spektaklu. Trudno przelać na kartę papieru niezapomnianą atmosferę, jaką stworzyli: W. Wereśniak (Jezus), I. Sulżyc (szatan), A. Szmidt (Maria); W. Binkowska, A. Pietrzak. O. Sobieraj ( panny przygotowujące wieczerzę), D. Rutkowski (gospodarz); Ł. Ciszewski (Piłat), J. Głownia (arcykapłan), M Sidor (oskarżyciel); N. Boguszewski, F Łukowski, J.Sobania, Ł. Drozdowski (apostołowie), M. Sawa, A. Drozdowska, A. Śnieć, A. Tomczak, W. Bednarz (postaci towarzyszące Jezusowi podczas drogi krzyżowej); B. Szondelmajer, M. Kaniewski (żołnierze); Ż. Woroniec (postać z XXIw.). Pieśni wielkopostne w mistrzowskim wykonaniu M. Malanowskiej (wokal) i ks. R. Żołnierzów (akompaniament na gitarze i wokal) w pełni ukazały tragizm ostatniej drogi Jezusa i rozpacz jego najbliższych.
Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury (A. Chromemu), Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (M. Dębecka, J. Kowalczyk), uczniowi ZS - D. Rakowi, nauczycielom ZS w Lipianach (J. Sulżyc, J. Krężel), D. Szopie (naszemu organiście), J. Kuchnickiemu (kościelnemu), A. Kowalskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej (Z. Ziajce) za pomoc w przygotowaniu misterium.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 378 Czytań · Drukuj
 
 
Dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNĘ Rekolekcje , które odbyły się w Lipianach w wersji dla szkół i dorosłych jako myśl przewodnią miały

nie tylko przygotowanie do przeżycia Wielkiego Tygodnia, a w nim szczególnie Triduum Paschalnego i Wielkanocy,

ale też do kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawłą II.

Oprócz tego w wymiarze dla dzieci głównymi myślami przewodnimi była obecność Pana Boga i Jego wszechmoc, a dla młodzieży tematem wiodącym było wchodzenia w dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II

Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014 · Drukuj
 
Strona 1 z 8 1 2 3 4 > >>
MSZE ŚWIĘTE


NIEDZIELA

7:00
8:30
10:00 - Klasy 1 i 2.
11:30
13:00 - Skrzynka
18:00
--------------------

DZIEŃ POWSZEDNI


7:00
18:00

MÓDL SIĘ ZA NAMI
CYVITAS CHRISTIANA
K of C
Rycerze Kolumba w Polsce
P K F
KRONIKA PARAFIALNA
Kronika Parafialna 1945 - 1968
RADIO
URZĄD MIEJSKI
ZAKŁAD POGRZEBOWY
KSIĘGA GOŚCI

WEJŚCIE


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W LIPIANACH
* * *
e-mail

Koordynator strony e-mail

378,253 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie