Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

PARAFIA LIPIANY
Nota historyczna

WSPÓLNOTA NIEUSTAJĄCEGO
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Czytania na dziś

KAMERA NA ŻYWO
MSZA ŚWIĘTA
JASNA GÓRA
Patron dnia
INFORMACJE
OGŁOSZENIA
INTENCJE
NOWE ORGANY
MŁODZI
ZAPOWIEDZI
FILIA
SKRZYNKA

KONTAKT
KANCELARIA

KAPŁANI PRACUJĄCY
W NASZEJ PARAFII
Ks.Kan. Dziekan
Ks. Wikariusz
KAPŁANI
LAT UBIEGŁYCH

ODESZLI DO PANA
Ks.Jan Szczepańczyk
Ks. Eugeniusz Kawa
Ks. Paweł Karhanek
Ks. Józef Król

ZMARLI PARAFIANIE
w 2014r.
w 2013r.
w 2012r.
w 2011r.
w 2010 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
Foto-Video

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
PYTANIA
IMIONA DLA BIERZMOWANYCH

KODEKS
Prawo kanoniczne

PRASA KATOLICKA
NIEDZIELA
NASZ DZIENNIK
GOŚĆ NIEDZIELNY
MATEUSZ
MŁODZI TEJ ZIEMI
TATO.NET

CZYTELNIA
PISMO ŚWIĘTE
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

MEDIA KATOLICKIE
TV TRWAM
SANKTUARIA.
JASNA GÓRA
NIEPOKALANÓW
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
LICHEŃ

MINISTRANCI
Kandydaci
Abc - ministranta
GALERIA
Ostatnie Artykuły
SAKRAMENT NAMASZCZEN...
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
SAKRAMENT EUCHARYSTII
SAKRAMENT CHRZTU ŚWI...
SAKRAMENT BIERZMOWANIA
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
PODWYŻSZENIE KRZYŻA

Lb 21,4b-9 Wąż z brązu znakiem ocalenia
Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
J 3,13-17 Krzyż narzędziem zbawienia


Dzisiejsze pierwsze czytanie dotyka problemu buntu Izraelitów na pustyni podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, jak również kary zesłanej za rebelię przez Boga. Lekarstwem miał być swoistego rodzaju paradoks – Izraelici mieli bowiem umieścić na palu węża i spojrzenie na ten znak było zbawienne. Widzimy tu pewną zapowiedź tego, czego dokonał Chrystus również na drzewie – na krzyżu został pokonany wąż – Szatan. Na pustyni Izraelitów ocaliło ufne spojrzenie na uczyniony przez Mojżesza znak. Również i dzisiaj ludzie mogą znaleźć ratunek w spojrzeniu pełnym wiary na Tego, który został „wywyższony” na drzewie krzyża. Przybliżmy się więc i my do Słowa, które daje życie, lecz nie potępia.

Homilia z 14 września 2014 r - wygłoszona prze Ks. mgr Roberta Żołnierzów na Mszy św. o godz. 7:00
Homilia z 14 września 2014 r - wygłoszona prze Ks. dr Franciszka Szydłowskiego na Mszy św. o godz. 8:30
 
Wychowywać do prawdy
List Pasterski Episkopatu Polski
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września 2014 roku. Przeznaczony do odczytania w niedzielę, 7 września 2014 r.


Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!


Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.

Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.


Dodał:  Admin dnia 18 wrzesień 2014         Czytaj więcej · 3 Czytań · Drukuj
 
 
BRACTWO MAŁYCH STÓPEK
BRACTWO MAŁYCH STÓPEK
W dzisiejszą XXII Niedzielę w ciągu roku, w naszej wspólnocie parafialnej,
gościliśmy Ks. mgr Tomasza Kancelarczyka - założyciela "Bractwa Małych Stópek"

Ks. Tomasz wprowadził nas w działalność - "Bractwa Małych Stópek".

Wysłuchajmy z uwagą.Dodał:  Admin dnia 31 sierpień 2014 · Drukuj
 
 
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!
Na lipiańskim rynku stare dęby prawią, że się tu mieszkańcy wyśmienicie bawią!

15 sierpnia nasza parafia obchodziła święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji, a także z okazji 755 lat Lipian Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj” po raz trzeci przygotowało wspólnie z gminą Lipiany i parafią festyn odpustowy. Po mszy świętej lipianianie licznie przybyli na rynek, by  uczestniczyć we wspólnej zabawie, z której dochód w całości przeznaczono  na remont kościoła. „III Biesiadę na Rynku” otworzyli proboszcz naszej parafii ks. F. Szydłowski i burmistrz Lipian K. Boguszewski. Towarzyszyli im klerycy Paweł Kuchnicki i Mariusz Wróblewski. Niezwykłym gościem biesiady był ks. prefekt Grzegorz Gruszka, który wygłosił przejmujące kazanie podczas mszy odpustowej.

Dodał:  Admin dnia 20 sierpień 2014         Czytaj więcej · 85 Czytań · Drukuj
 
 
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU
SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEGO - NA XV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKUSłowo Pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi do duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przed rozpoczęciem obozu stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – do odczytania w niedzielę, 13 lipca br., we wszystkich parafiach Archidiecezji.

Drodzy Bracia Kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.


Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje życiodajną siłę ziarna Bożego Słowa. Ukazuje także przeszkody, jakie to Słowo napotyka, zanim przyniesie plon w ludzkim sercu. Obfity plon wydaje tylko człowiek, którego serce jest jak żyzna i dobrze uprawiona rola. Taki człowiek słucha Słowa i właściwie je rozumie. Jest wytrwały i cierpliwy na drodze Słowa a jednocześnie odrzuca propozycje, które są jak duchowy chwast, czyli nie prowadzą do zbawienia. Przypowieść ewangeliczna ukazuje strategię też Bożego działania, która godzi się z tym, iż wiele ziaren nie wyda plonu z powodu słabości ludzkich serc. Bóg jednak cierpliwie czeka na ludzi otwartych na Boże Słowo. Tacy ludzie są Bożym plonem.


Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014         Czytaj więcej · 82 Czytań · Drukuj
 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


Pwt 8,2-3.14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

1 Kor 10,16-17 Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

J 6,51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojemW Księdze Powtórzonego Prawa czytamy dziś mowę Mojżesza, w której daje interpretację wędrówki Izraela do Ziemi Kanaan. Otóż doświadczenie pustyni miało wymiar pedagogiczny. Izrael z jednej strony doznawał ciągłej opieki ze strony Jahwe, a z drugiej przeżywał różnorakie braki. I właśnie niezaspokojenie często fundamentalnych potrzeb, miało pobudzić Naród Wybrany do zwrócenia się jedynie ku Bogu. Ta Boska pedagogia była konieczna, aby 16 wieków później Chrystus mógł nazwać swoje Ciało prawdziwym pokarmem, a swoją Krew prawdziwym napojem, który zaspokaja wszelkie ludzkie potrzeby. Nie jest to łatwa prawda do przyjęcia.
Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, aby móc lepiej zrozumieć tę Boską logikę miłości.Dodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIIIDodał:  Admin dnia 14 lipiec 2014 · Drukuj
 
 
Na tropie „Pasji”
Odwiedziny w seminariumTuż po swoim występie w Niedzielę Palmową młodzi aktorzy z Lipian (A. Szmidt, A. Śnieć, W. Binkowska, O. Sobieraj, A. Tomczak, A. Drozdowska, I. Sulżyc, Ł. Drozdowski, M. Kaniewski, J. Głownia, W. Wereśniak, Ł. Ciszewski) wraz z opiekunami (A. Binkowską, I. Drozdowską, B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) udali się do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez kleryków. Bardzo serdecznie przywitali nas kandydaci na księży z parafii lipiańskiej - M. Wróblewski i P. Kuchnicki. Oprowadzili nas po wspaniałym gmachu swojej uczelni, pokazując najciekawsze miejsca i opowiadając o ich historii. Następnie w miejscowym kościele, jako widzowie, uczestniczyliśmy w „Pasji”. Występowali w niej także klerycy z Lipian. Bardzo nam się podobało to misterium, ponieważ przeżyliśmy wiele wrażeń. Na zakończenie wysłuchaliśmy ciepłych słów, wygłoszonych przez Abp. Andrzeja Dzięgę, na temat widowiska i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Otrzymaliśmy od Ojca naszej diecezji błogosławieństwo na Wielki Tydzień i świąteczny czas .
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Markowi Polaszczykowi za zaspnsorowanie wyjazdu.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 203 Czytań · Drukuj
 
 
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…”
„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój…&Młodzi ludzie, a już mistrzowie! W Niedzielę Palmową, 13.04.2014 r. w Lipianach, w kościele parafialnym młodzież Zespołu Szkół i służba liturgiczna pod kierunkiem opiekunów (G. Tomczak, R. Drozdowskiej B. Kaniewskiej. B. Kryśków, ks. R. Żołnierzów) przedstawiła misterium osnute na motywach Męki Pańskiej. Swą wspaniałą grą młodzi artyści wywołali niezwykłe przeżycia wśród licznie przybyłych mieszkańców naszego miasteczka. Na niejednej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia, a to najwspanialsza nagroda dla twórców spektaklu. Trudno przelać na kartę papieru niezapomnianą atmosferę, jaką stworzyli: W. Wereśniak (Jezus), I. Sulżyc (szatan), A. Szmidt (Maria); W. Binkowska, A. Pietrzak. O. Sobieraj ( panny przygotowujące wieczerzę), D. Rutkowski (gospodarz); Ł. Ciszewski (Piłat), J. Głownia (arcykapłan), M Sidor (oskarżyciel); N. Boguszewski, F Łukowski, J.Sobania, Ł. Drozdowski (apostołowie), M. Sawa, A. Drozdowska, A. Śnieć, A. Tomczak, W. Bednarz (postaci towarzyszące Jezusowi podczas drogi krzyżowej); B. Szondelmajer, M. Kaniewski (żołnierze); Ż. Woroniec (postać z XXIw.). Pieśni wielkopostne w mistrzowskim wykonaniu M. Malanowskiej (wokal) i ks. R. Żołnierzów (akompaniament na gitarze i wokal) w pełni ukazały tragizm ostatniej drogi Jezusa i rozpacz jego najbliższych.
Organizatorzy przedsięwzięcia bardzo dziękują pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury (A. Chromemu), Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (M. Dębecka, J. Kowalczyk), uczniowi ZS - D. Rakowi, nauczycielom ZS w Lipianach (J. Sulżyc, J. Krężel), D. Szopie (naszemu organiście), J. Kuchnickiemu (kościelnemu), A. Kowalskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej (Z. Ziajce) za pomoc w przygotowaniu misterium.
Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014         Czytaj więcej · 211 Czytań · Drukuj
 
 
Dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNĘ Rekolekcje , które odbyły się w Lipianach w wersji dla szkół i dorosłych jako myśl przewodnią miały

nie tylko przygotowanie do przeżycia Wielkiego Tygodnia, a w nim szczególnie Triduum Paschalnego i Wielkanocy,

ale też do kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawłą II.

Oprócz tego w wymiarze dla dzieci głównymi myślami przewodnimi była obecność Pana Boga i Jego wszechmoc, a dla młodzieży tematem wiodącym było wchodzenia w dorosłość i odpowiedzialność w świetle nauk Jana Pawła II

Dodał:  Admin dnia 22 kwiecień 2014 · Drukuj
 
 
KONCERT KOLĘD - "MUZYCZNE EMOCJE"
KONCERT KOLĘD -  "MUZYCZNE  EMOCJE"W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego kończymy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach, dlatego też dzisiaj o godz. 19:00 w naszym kościele odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu: "Muzyczne emocje" w którym zagrali:
vocal - Izabela Kociuba
gitary akustyczne - Maciej Żołnierzów
gitara solowa - Ks. Robert Żołnierzów
gitary basowe - Ks. Michał Barański
instrumenty klawiszowe - Grzegorz Jurkiewicz
perkusja - Ks. Andrzej Moskwa
To szczególny i ostatni w tym roku liturgicznym wieczór modlitwy, medytacji, skupienia się i zatrzymania raz jeszcze nad tajemnicą Narodzenie Pana Jezusa.
Dodał:  Admin dnia 04 luty 2014         Czytaj więcej · 429 Czytań · Drukuj
 
 
BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2014 ROKU
1. W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, życzenia życia pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć.Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju. Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy swego powołania powinna „zarazić" świat swą miłością.

Dodał:  Admin dnia 03 styczeń 2014         Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 326 Czytań · Drukuj
 
Strona 1 z 8 1 2 3 4 > >>
MSZE ŚWIĘTE


NIEDZIELA

7:00
8:30
10:00 - Klasy 1 i 2.
11:30
13:00 - Skrzynka
18:00
--------------------

DZIEŃ POWSZEDNI


7:00
18:00

MÓDL SIĘ ZA NAMI
CYVITAS CHRISTIANA
K of C
Rycerze Kolumba w Polsce
P K F
KRONIKA PARAFIALNA
Kronika Parafialna 1945 - 1968
RADIO
URZĄD MIEJSKI
ZAKŁAD POGRZEBOWY
KSIĘGA GOŚCI

WEJŚCIE


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W LIPIANACH
* * *
e-mail

Koordynator strony e-mail

328,257 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie